اجرای سقف پاسیو حبابی(هفت حوض)

سقف پاسیو

پو شش سقف پاسیو  آپارتمانهای مسکونی یا به عبارتی پوشش سقف حیاط خلوت یا پو شش سقف پاسیو یا سقف کاذب حیاط خلوت از جمله واژه هائی می باشند که با گسترش آپارتمان نشینی ، گران شدن قیمت آپارتمان و انرژی شکل خاصی به خود گرفته وپوشش سقف پاسیو قسمت تخصصی درساختمان شده است .
پوشش سقف حیاط خلوت یا سقف پاسیو از چند جهت لازم وضروری به نظر می رسد و به همان اندازه که پوشش سقف حیاط خلوت مهم می باشد ، نحوه و نوع پوشش سقف نیز به همان انداره ویا شاید بیشتر از آن مهم می باشد .

 

لزوم پوشش سقف پاسیو

پوشش سقف پاسیو در آپارتمانها می تواند روی طبقه همکف یا روی سقف پاسیو آخرین طبقه که تحت عنوان پوشش نورگیر ساختما ن می با شد ،اجرا گردد.
حیاط خلوت به علت باز بودن وارتباط مستقیم با فضای بیرون در معرض مستقیم بارش برف وباران و گرد و خاک ناشی از باد و طوفان می باشد ، از اینرو این قسمت ساختمان همواره محل تجمع گرد و خاک وآشغال می باشد.
پوشش سقف حیاط از روی طبقه همکف و یا ازروی آخرین طبقه می تواند به عنوان محافظ در تمیز نگهداشتن حیاط خلوت بسیار میسر باشد.
سقف حیاط خلوت با پلی کربنات ، تنها گزینه پوشش سقف حیاط خلوت طبقه همکف میباشد و برای پو شش از پشت بام می توان از ورق پلی کربنات با ضخامت بالاتر نیز استفاده نمود .

سقف حیاط خلوت یا سقف پاسیو همچنین می تواند مانند عایقی عمل کند که جلوی هدر رفتن انرژی گرمائی و سرمائی رابگیرد زیرا حیاط خلوت بعلت مشرف بودن پنجره ها به آن یکی از قسمت های پرت انرژی ، از آنجا می باشد.

نحوه پوشش سقف پاسیو

اجرای سقف پاسیو (طبقه اول) باید با سازه پلی کربنات پوشانده شود تا بتوان از این فضا به عنوان اطاق ، آشپزخانه کمکی و… استفاده نمود.
پوشش سقف با نورگیر پلی کربنات ضمن ایجاد سقفی با قابلیت بارپذیری وضربه پذیری بالا صد در صد آببند بودن با تعبیه بازشو امکان تهویه هوا ودسترسی به بالای سقف رامیسر می کند.

پوشش سقف حیاط خلوت با پلی کربنات بعلت تنوع رنگ می توان میزان نور عبوری از سقف حیاط خلوت و چینش نورگیر ها قدرت مانور را به ما می دهد.
اجرای سقف پاسیو یا نحوه پوشش سقف حیاط خلوت یا سقف پاسیو با علت وجود وتعبیه حیاط خلوت در ساختمان ارتباط مستقیم دارد . حیاط خلوت بمنظور تامین نور طبیعی (در روز)اتاقهای مشرف به آن در ساختمانها ئی که نور کافی ندارند ، تعبیه شده است.

پوشش سقف پاسیو باید به گونه ای باشد که در عین صد در صد آببندی از نفوذ برف وباران وگرد وخاک به داخل حیاط خلوت جلوگیری مینماید و عایق گرما وسرما نیز می باشد حتما باید قابلیت عبوردهی نور خورشید را در روز جهت تامین نور فضای داخل ساختمان داشته باشد.

پوشش سقف حیاط خلوت می تواند با ورق پلی کربنات نیز صورت می گیرد که از لحاظ آببندی ، بار پذیری و سرو صدا هنگام بارندگی به هیچ عنوان برای سقف حیاط خلوت طبقه اول پیشنهاد نمی شود.

پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرهای پلی کربنات که توسط شرکت چترا نورگیر تولید ونصب می گردد دارای ۵ سال گارانتی شرکت چترا نورگیر می باشد که شامل آببندی و تغییر رنگ ورق پلی کربنات می باشد.